נושאי הלימוד / תוכנית וסדר לימודים

פרק א' - החשב –בנייה, ניתוח וניהול דו"חות פנימיים בפירמה

פרק ב' – מנהל הכספים בצוות ניהול אסטרטגי וכמוביל תהליכים מהותיים בפירמה

**כמו כן, יתבצעו לקראת סיום הקורס – מבחן מסכם, והגשת עבודת גמר.